Aby měl úřednický aparát a EU radost, tak tedy takto. Nejdříve si řekněme definici osobního udaje, ať každý vidí že je to zcela „jasně“ definovaný pojem. Osobní údaje = „Jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.“  Pokud této definici nerozumíte, pak nezoufejte, řadíte po bok 99% běžných uživatelů internetu.

Pokud chceme vytvořit server, který si klade za cíl nabízet nejen kvalitní obsah, ale i pohodlí a služby, na které jsou uživatelé zvyklí, nevyhneme se tomu, že o svých návštěvnících potřebujeme sbírat některé informace a ty nadále používat.

Informace, které nám sami sdělíte

Do této kategorie patří především informace, které uživatel vyplňuje do formuláře ve správě svého osobního profilu. Může jít o registraci mezi uživatele serveru, nebo později o nastavení uživatelského účtu.

Jsou to například:

 1. uživatelské jméno
 2. emailová adresa
 3. profilová fotografie

Zadávání všech těchto informací je přitom zcela nepovinné a slouží pouze pro zlepšení uživatelského zážitku při používání našich stránek. Tento server nikoho nenutí k registraci, tudíž zadávání výše zmíněných údajů je zcela dobrovolné.

Informace, které získáváme automaticky

Jde o informace, které lze vysledovat ze síťové komunikace mezi koncovým zařízením uživatele a naším serverem, nebo o informace, které automaticky sděluje serveru internetový prohlížeč, který uživatel používá. Získávání, shromažďování a třídění těchto informací patří dnes k běžným praktikám téměř všech webových stránek a jeho cílem je přizpůsobit se konkrétním uživatelům a zprostředkovat jim lepší zážitek.

Mezi tyto informace patří:

 1. adresa URL stránky, která obsahovala odkaz, který návštěvníka na naše stránky přivedl
 2. typ a verze internetového prohlížeče používaného návštěvníkem
 3. operační systém používaný návštěvníkem

Mezi tyto informace nepatří:

 1. informace o historii procházení internetu návštěvníkem mimo náš server
 2. informace o souborech na koncovém zařízení návštěvníka
 3. jakékoli osobní informace o návštěvníkovi

Jak shromážděné informace používáme

Informace, získávané o našich uživatelích, slouží k následujícím účelům:

 1. aby zlepšily zážitek uživatele z používání našich stránek
 2. aby je naši uživatelé mohli sami prostřednictvím našich stránek sdílet s jinými návštěvníky
 3. aby nám v omezené míře pomohly ochránit obsah našich stránek před nežádoucími útoky
 4. aby nám pomohly zlepšit funkčnost a efektivitu (zvýšení přitažlivosti reklam atd.)

Níže se můžete dozvědět o tom, jak konkrétně některé ze shromažďovaných informací používáme.

Emailová adresa

Slouží k jedinečné identifikaci uživatelského účtu registrovaného uživatele, je (v omezené míře) pojistkou proti podvodnému vytváření uživatelských účtů, slouží k nezbytné emailové komunikaci mezi naším serverem a uživatelem. Adresa neslouží k zasílání newsletterů ani reklam.

Údaje vyplněné v profilu

Tyto údaje nejsou povinné a jejich vyplnění je zcela dobrovolné. Otázky v profilu se zaměřují na zcela jiná témata, než je získávání Vašich osobních údajů. Nepotřebujeme znát Váš věk, pohlaví ani nic podobného. Pokud tyto informace v profilu uvedete, jde o Vaše osobní rozhodnutí. Veškeré informace v profilu jsou viditelné dalším uživatelům webu a slouží především pro zpříjemnění času, tráveného na našich stránkách (listování v profilech atd.).

Operační systém a internetový prohlížeč na koncovém zařízení návštěvníka

Umožňuje nám optimalizovat stránky pro nejrůznější zařízení a zprostředkovat tak co nejlepší zážitek co největšímu počtu návštěvníků.

Cookies

Na definici cookies a důvodů jejich využívání si prosím přečtěte tento článek.

Sdílení informací se třetími stranami

Se třetími stranami sdílíme pouze ty informace, které samovolně serveru předává internetový prohlížeč návštěvníka, stejně jako by návštěvník vstoupil přímo na stránky třetí strany.

Se třetími stranami nesdílíme žádné osobní informace, emailovou adresu ani žádné informace, které nám uživatelé sami sdělí prostřednictvím našich stránek. Výjimkou z tohoto pravidla jsou případy, kdy jsme ke sdílení těchto informací se třetími stranami vázáni zákonnou povinností, například v případě spáchání trestného činu.

Mezi třetí strany, se kterými informace sdílíme patří:

Zpracovatelé analýz návštěvnosti

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá soubory cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činnosti na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.

Kvůli ochraně vašeho soukromí jsme upravili službu Google Analytics tak, aby nezaznamenávala vaši IP adresu.

Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google.

Jak zakázat sledování Google Analytics

Chcete-li zablokovat odesílání anonymních statistik pomocí nástroje Google Analytics, můžete k tomu využít plugin poskytovaný společností Google. Tento plugin je třeba stáhnout a nainstalovat do vašeho prohlížeče.

Provozovatelé internetové reklamy

Používají získané informace pro kvalitnější zacílení svých reklamních kampaní. Momentálně se na webu nevyskytují žádné naše reklamy. Reklamy ve videích jsou automaticky vkládány společností Google. Zisky z těchto reklam si na základě smluvních podmínek serveru Youtube dělí autor videa a společnost Google.

Webhosting

Tento web běží na hostingu společnosti WEDOS Internet, a.s. Jde o jednoho z největších poskytovatelů těchto služeb na českém internetu. U stejné společnosti běží i náš e-mailový klient. Veškeré informace o uživatelích (včetně e-mailové korespondence) jsou uchovávány na serverech této společnosti. O politice bezpečnosti informací této společnosti se můžete dozvědět více na tomto odkazu.

Osobní údaje – zobrazování na webu

Žádné Vaše osobní údaje se na webu nezobrazují. Email je ostatním uživatelům skryt. Uživatelé nicméně vidí Vaše uživatelské jméno, nahrané fotky, odpovědi na otázky v profilu (pokud jste na tyto otázky odpověděli) a Vaše komentáře k příspěvkům. Otázky v profilu se týkají výhradně hudby a nevyžadují žádné Vaše osobní údaje. Pokud do kolonek Vaše osobní údaje přesto vyplníte, zmíníte je v komentářích nebo soukromé korespondenci s jinými uživateli tohoto serveru, provozovatel webu nezodpovídá za možné zneužití těchto informací třetí stranou.

Automaticky získané informace se nikde na webu nezobrazují.

Možnost změny osobních údajů

Každý uživatel má možnost kdykoliv změnit informace na svém profilu (nahrané fotky, uživatelské jméno, atd.). Změna informací se provádí prostřednictvím stránky nastavení uživatelského profilu. V případě některých informací může trvat až 24 hodin, než se změna plně projeví.

O změnu e-mailové adresy je z bezpečnostních důvodů nutno požádat emailem. Kontaktní adresa je info@stereon.cz. Pokud jde o přidané komentáře (hodnocení), každý uživatel může svůj komentář měnit ještě 15 minut po jeho zveřejnění. Pokud budete požadovat úpravu nebo smazání Vašeho komentáře po uplynutí této doby, musíte o to požádat emailem na výše uvedený kontakt.

Zabezpečení osobních údajů

Usilujeme o to, aby informace, které o našich návštěvnících shromažďujeme byly uloženy bezpečně a nebyly, ať už úmyslem, nebo chybou, zpřístupněné cizím osobám.

 1. zabezpečujeme server proti případným útokům
 2. pro správu serveru jsme si vybrali zavedenou společnost, která splňuje ta nejpřísnější bezpečnostní kritéria
 3. ke shromažďovaným informacím má přístup jen velmi malý okruh lidí

Právo na výmaz

Každý uživatel má právo na na kompletní výmaz všech uchovávaných osobních údajů. Stačí napsat požadavek na email info@stereon.cz. Kompletně vymazán bude celý uživatelský účet a veškerá emailová korespondence. Uživatelem publikované články se zachovávají, nicméně jejich autor se změní na „neznámého“. Na webu zůstávají zachovány uživatelovy komentáře a hodnocení. O výmaz konkrétních komentářů je třeba opět požádat emailem. Údaje z Google Analytics nelze vymazat, jelikož není možno vysledovat, který záznam patří konkrétnímu uživateli. Jde o další bezpečnostní prvek v ochraně Vašich osobních údajů.

Vymáhání

Obdržíme-li formální písemnou stížnost na porušení zásad ochrany osobních údajů, budeme kontaktovat osobu, která stížnost podala, za účelem prošetření.

V případě, že se nepodaří stížnost vyřešit domluvou přímo se stěžovatelem, nebo včasnou opravou na našem serveru, budeme k vyřešení stížnosti spolupracovat s příslušnými regulačními orgány včetně místních orgánů pro ochranu osobních údajů.

Změny těchto zásad

Osobní údaje a jejich ochrana se mohou změnit. Všechny změny budou vystaveny na této stránce. V případě velkých změn můžou být uživatelé informováni prostřednictvím emailu, nebo zřetelného upozornění na stránkách. V případě velkých změn můžeme na uživatelích požadovat nové vyjádření souhlasu s jejich aktuální podobou.

Výše uvedené Nakládání s osobními údaji je platné od 5.4. 2018.

Tyto zásady jsou připraveny v souladu s právními předpisy České republiky. Případné výhrady podléhají Občanskému zákoníku České republiky.